E19, Str. B, Zone 4, Ward Tan Thoi Nhat, Dist. 12, HCMC

Follow:
AUTOMECHANIKA 2019
04/06/2019 745 lượt xem
AUTOMECHANIKA 2019

Thời gian: Từ ngày 28.2- 2.3.2019 Địa điểm: Trung tâm triển lãm & hội chợ Sài Gòn - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP. HCM

Hanoi Plas Print Pack 2019
04/06/2019 310 lượt xem
Hanoi Plas Print Pack 2019

Hanoi Plas Print Pack 2019 Từ ngày 24-27.4.2019 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E

TOP THAI BRAND 2019
04/06/2019 781 lượt xem
TOP THAI BRAND 2019

SAIGON AUTOTECH 2019
04/06/2019 695 lượt xem
SAIGON AUTOTECH 2019

ICT COMM VIETNAM 2019
04/06/2019 444 lượt xem
ICT COMM VIETNAM 2019

TELEFILM 2019
04/06/2019 432 lượt xem
TELEFILM 2019

ETE VIETNAM & ENERTEC EXPO 2019
04/06/2019 517 lượt xem
ETE VIETNAM & ENERTEC EXPO 2019

ZHEJIANG MADE, ALL NEED 2019
04/06/2019 422 lượt xem
ZHEJIANG MADE, ALL NEED 2019

MEDIPHARM EXPO 2019
04/06/2019 478 lượt xem
MEDIPHARM EXPO 2019

VIETFOOD & BEVERAGE 2019
04/06/2019 369 lượt xem
VIETFOOD & BEVERAGE 2019

PROPACK VIETNAM 2019
04/06/2019 430 lượt xem
PROPACK VIETNAM 2019

WORLD GLASSTECH VIETNAM 2019
04/06/2019 443 lượt xem
WORLD GLASSTECH VIETNAM 2019